Tổng Biên tập:                                         Lưu Trang

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Phó Tổng Biên tập:                                 Lê Quang Sơn

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Trị sự & Trưởng Ban biên tập:             Phạm Quý Mười

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Biên tập kỹ thuật & Thư : Nguyễn Thị Thu An

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Biên tập tiếng Anh:                 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Trường Đại học Ngoại ngữĐại học Đà Nẵng

Biên tập tiếng Việt:                 Hồ Trần Ngọc Oanh

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

BAN BIÊN TẬP

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Nguyễn Hữu

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Nội

Tự Hải

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hiếu

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Trần Thái Hòa

Trường Đại học Khoa họcĐại học Huế

Nguyễn Ngọc Lâm

Viện Hải dương học Nha Trang

Văn Minh

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Trương Công Quỳnh

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Nội

Nguyễn Trần Quốc Vinh

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Trần Đức Cường

Viện Sử học Việt Nam, Nội

Phạm Văn Đức,

Học viện Khoa học hội Việt Nam, Nội

Hồ Thế

Trường Đại học Khoa họcĐại học Huế

Ngô Văn

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Hồ Việt Hạnh

Học viện Khoa học hội Việt Nam, Nội

Trương Phước Minh

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Bùi Trọng Ngoãn

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Nguyễn Quang Ngọc

Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Nội

Nguyễn Hoàng Sơn

Trường Đại học phạmĐại học Huế

Huỳnh Văn Sơn

Trường Đại học phạm TP. Hồ Chí Minh

Trần Xuân Bách

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Đinh Quang Báo

Trường Đại học phạm Nội

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Trường Đại học Giáo dục– ĐHQG Nội

Văn Năm

Trường Đại học Vinh

Ngô Minh Oanh

Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học phạm TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Duy Thái Sơn

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng

Nguyễn Thị Kim Thoa

Trường Đại học phạmĐại học Huế

Đỗ Ngọc Thống

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Nội

Nguyễn Đức

Trường Đại học phạmĐại học Huế