Journal of Science and Education's 10(01) - 2014

1The correlation between the proline and glycine betaine content of the soybean leaf in flowering stage in low temperature, salt and drought conditions
SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG PROLIN VÀ GLYCIN BETAIN Ở LÁ ĐẬU TƯƠNG VÀO GIAI ĐOẠN RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ THẤP, MẶN VÀ HẠN
Author: Cộng sự, La Việt HồngPage: 1
2The local knowledge of the K’ho Sre people in Dilinh district, Lamdong province in productive labour
TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI CƠ HO SRÊ Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
Author: Lê Thị Nhuấn, Đoàn Thị Thanh NgaPage: 6
3On mono small and mono lifting modules
VỀ MÔĐUN ĐỐI CỐT YẾU ĐƠN VÀ MÔĐUN NÂNG ĐƠN
Author: Nguyễn Thị Thu SươngPage: 11
4Socio - economic factors impacting water quality at the lower section of Cude river - Danang city
CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Nguyễn Thị Kim ThoaPage: 17
5Improving the process of manufacturing N719 dye – sensitized solar cells for their high performance
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI NHẠY QUANG TRÊN CHẤT MÀU N719 NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA PIN
Author: Hà Thanh Tùng, Nguyễn Thành LuậnPage: 24
6The cooperation between Vietnam and Cambodia: achievements in the field of health care
HỢP TÁC VIỆT NAM - CAMPUCHIA: NHỮNG THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHoẻ
Author: Trần Xuân HiệpPage: 29
7Nguyen Chi Thanh – The talented genneral with sharp military thinking
NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ ĐẠI TƯỚNG TÀI NĂNG VỚI TƯ DUY QUÂN SỰ SẮC SẢO
Author: ThS. Nguyễn Mạnh HồngPage: 35
8Behavioural culture at Hoian market towards tourism development
VĂN HÓA ỨNG XỬ CHỢ HỘI AN VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Author: ThS. Ngô Thị Hường, Lê Thị LànhPage: 40
9The poems about caves in Marble Moutains by King Minh Menh
NHỮNG BÀI THƠ VỀ CÁC HANG ĐỘNG TẠI NGŨ HÀNH SƠN CỦA VUA MINH MỆNH
Author: Nguyễn Huy KhuyếnPage: 45
10The atonement ceremony in Minh Mang dynasty (1820 – 1840)
TRAI ĐÀN DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG (1820 – 1840)
Author: ThS. Nguyễn Duy PhươngPage: 53
11The strangeness of thinking in the Bong Chu by Le Dat
TƯ DUY LẠ HÓA TRONG TẬP THƠ BÓNG CHỮ CỦA LÊ ĐẠT
Author: Nguyễn Hữu VĩnhPage: 56
12Characteristics of students’ learning activities at Vietnam Buddhist University
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Author: Thái Văn AnhPage: 62
13Building a learning module in the approach of competency based learning in training pedagogical students
XÂY DỰNG MODULE DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM
Author: Đỗ Hương Trà, Phùng Việt HảiPage: 66
14Designing and organiting learning games for children at kindergarten
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON
Author: Tôn Nữ Diệu HằngPage: 73
15Using Crocodile Physics to provide upper secondary virtual physics experiment lessons according to the standard scorm integrated with moodle LMS
DÙNG CROCODILE PHYSICS ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO Ở CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP TRÊN LMS MOODLE
Author: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Phan LiễnPage: 78
16Factors affecting the level of information technology application to teaching activities at high school
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Author: Nguyễn Văn NghiêmPage: 83
17Making the electronic map for teaching and learning the subject of the physical geography of continents
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC LỤC ĐỊA
Author: ThS. Hồ PhongPage: 89
18Guidance on designing electronic history lessons in secondary school
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Author: Thái Nguyễn Đức Minh QuânPage: 97
19Building and developing the University of Danang student information management system based on the web 2.0 standard and dotnet technology
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN CHUẨN WEB 2.0 VÀ CÔNG NGHỆ DOTNET
Author: Huỳnh Minh SơnPage: 103
20Developing the nursery children’s observational ability through games in some math learning activities
PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN
Author: ThS. Mã Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Triều TiênPage: 108