Journal of Science and Education's 11(02) - 2014

1The morphological variation of the species of earthworm pheretima robusta (perrier, 1872)
BIẾN DỊ HÌNH THÁI NGOÀI CỦA LOÀI GIUN ĐẤT PHERETIMA ROBUSTA (PERRIER, 1872)
Author: TS. Phạm Thị Hồng HàPage: 1
2Analysing the cause, the extent of damage due to the natural disasters in Huong Hoa district, Quang Tri province and proposing solutions for mitigating the damage
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QuảNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
Author: Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, TS. Nguyễn Văn LinhPage: 4
3A study on interpolation technique in improving the quatily of ultrasound tomographic image reconstruction
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NỘI SUY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠO ẢNH SIÊU ÂM CẮT LỚP
Author: Trần Quang Huy, Chu Thị Phương DUngPage: 11
4The important role of the Cham Islands Biosphere Reserve in the development of marine economy
VAI TRÒ CỦA KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
Author: GVC.TS. Trương Phước Minh, Đinh Thị LựuPage: 15
5The current situation and some solutions to develop non - timber forest products (NTFPS) resources in the buffer zone in Ke Go Nature Reserve, Ha Tinh province
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VÙNG ĐỆM KHU BTTN KẺ GỖ - HÀ TĨNH
Author: Trần Hậu ThìnPage: 20
6The solution of the heat transfer problem in Mathematica software
NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG PHẦN MỀM MATHEMATICA
Author: TS. Lê Hải TrungPage: 26
7A study on “Map literacy” and “Spatial literacy” of rural people in Quang Nam province
NGHIÊN CỨU “NĂNG LỰC BẢN ĐỒ” VÀ “NHẬN THỨC KHÔNG GIAN” CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN TỈNH QuảNG NAM
Author: GVC.TS. Trương Phước Minh, Kazunobu Tsutsui, Nguyễn Kim LợiPage: 30
8The reality of “freedom” of the Black American in the period of reconstruction (1863-1877)
HIỆN THỰC “TỰ DO” CỦA NGƯỜI MỸ DA ĐEN THỜI KỲ TÁI THIẾT (1863-1877)
Author: Nguyễn Thu HàPage: 37
9The cohesion between life and religion in Tran Van Thanh’s dignity
SỰ GẮN KẾT GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI TRONG CON NGƯỜI QuảN CƠ TRẦN VĂN THÀNH
Author: Nguyễn Thị Mỹ HạnhPage: 43
10“In- place export through tourism” in Da Nang city
VẤN ĐỀ “XUẤT KHẨU TẠI CHỖ THÔNG QUA DU LỊCH” TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Hoàng Thị Diệu HuyềnPage: 48
11Text issues in the fourth part of Ngu Che poetry by King Minh Menh in Da Lat
VẤN ĐỀ VĂN BẢN NGỰ CHẾ THI TỨ TẬP CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT
Author: Nguyễn Huy KhuyếnPage: 53
12Class teachers with the task of educating students on political ideology currently
GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
Author: ThS. Nguyễn Thị Như NguyệtPage: 58
13The historical reality from the “quotations” in Song Con Mua Lu by Nguyen Mong Giac
HIỆN THỰC LỊCH SỬ TỪ NHỮNG “TRÍCH DẪN” LỊCH SỬ TRONG SÔNG CÔN MÙA LŨ CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁC
Author: ThS. Trần Vân TrangPage: 63
14Word implantation technique in Le Dat’s poetry
KĨ THUẬT “CẤY CHỮ” TRONG THƠ LÊ ĐẠT
Author: ThS. Bùi Phương UyênPage: 67
15Human alienation – an alarming reality in Doan Le’s works
CON NGƯỜI THA HÓA – HIỆN THỰC ĐÁNG BÁO ĐỘNG TRONG SÁNG TÁC CỦA ĐOÀN LÊ
Author: Nguyễn Thị Cẩm VânPage: 71
16Designing and applying moving pictures to teaching earth science with Flash software
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM FLASH VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
Author: ThS. Lê Thị Thanh HươngPage: 75
17Assessing the status of the community’s environmental awareness in Quang Tri province
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG TỈNH QuảNG TRỊ
Author: ThS. Nguyễn Minh Kỳ, Nguyễn Hoàng LâmPage: 84
18Using geography materials in teaching history in high school
SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Author: ThS. Trương Trung PhươngPage: 89
19Measures to construct and manage the system of multiple choice questions in secondary school
CÁC BIỆN PHÁP QuảN LÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Author: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Văn HoàngPage: 94
20Some orientations in setting the university training program of English for philology in Vietnam
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BỘ MÔN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGỮ VĂN Ở VIỆT NAM
Author: Nguyễn Quốc ThắngPage: 99
21Educating students on patriotism through the system of revolutionary historical relics in Da Nang city
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: GVC.TS. Vương Thị Bích ThuỷPage: 105
22Organizing cognitive activities for students in physics practice lessons in high school
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY THỰC HÀNH VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Author: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trần Anh TiếnPage: 110
23Developing the Khmer managing staff and teachers in mountainous areas in An Giang province
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QuảN LÝ VÀ GIÁO VIÊN KHMER VÙNG BẢY NÚI TỈNH AN GIANG
Author: ThS. Lê Ngọc XuânPage: 115