Journal of Science and Education's 12(03) - 2014

1The research on the impact of land use change on temperature change in Danang city
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Lê Ngọc HànhPage: 1
2Danang museums in conserving and confirming the historical and cultural value of Quangnam - Danang
CÁC BẢO TÀNG Ở ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÙNG QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Author: TS. Trần Thị Mai AnPage: 8
3Poetry discourse of Thanh Tam Tuyen and power to play for time
Diễn ngôn thơ Thanh Tâm Tuyền và quyền lực trì hoãn thời gian
Author: TS. Bùi Bích HạnhPage: 14
4Cooperation between Vietnam and Cambodia in non – traditional security
HỢP TÁC VIỆT NAM - CAMPUCHIA TRONG LĨNH VỰC AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG
Author: TS. Trần Xuân HiệpPage: 19
5The situation of epitaphs in Thua Thien – Hue
TÌNH HÌNH VĂN BIA TỈNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Author: TS. Nguyễn Hoàng ThânPage: 26
6Japanese emigrant literature in the globalization context
Văn học di dân Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa
Author: ThS. Nguyễn Phương KhánhPage: 35
7The Ngu Che Thien Co Du Trieu Thi by Minh Menh king in Dalat
VĂN BẢN NGỰ CHẾ THIÊN CƠ DỰ TRIỆU THI 御製天機預兆詩 CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT
Author: Nguyễn Huy KhuyếnPage: 40
8The novels by mo yan in the relationship to Chinese traditional culture
Tiểu thuyết Mạc Ngôn trong mối quan hệ với văn hóa truyền thống Trung Hoa
Author: ThS. Tạ Thị ThủyPage: 47
9The change of ancestor worship belief under the impact of urbanization in Danang
Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Đà Nẵng dưới tác động của đô thị hóa
Author: Tăng Chánh TínPage: 56
10The difficulties in studying faced by students at Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh city
NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Author: Thái Văn AnhPage: 61
11Using spss software to build box plot in researching and teaching social – economic geography
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ HỘP (BOXPLOT) BẰNG PHẦN MỀM SPSS VÀ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
Author: ThS. Trương Văn CảnhPage: 68
12Philological competence – specific competence in comprehensive educational orientation
Năng lực ngữ văn, năng lực đặc thù trong định hướng giáo dục phổ thông
Author: ThS. Nguyễn Đăng ChâuPage: 73
13International students’ difficulties in pursuing higher education in the usa: a case study at Texas Tech University
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ KHI THEO HỌC TẠI ĐẠI HỌC HOA KỲ: BÀI NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC TEXAS TECH, HOA KỲ
Author: TS. Dan Van DaoPage: 77
14The study on the compatible relations between the development of education and training and the economic development
NGHIÊN CỨU QUAN HỆ TƯƠNG THÍCH CỦA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Author: Trần Đức HiềnPage: 89
15Applying the professional standards of high school teachers to building the output standards at University of Education
VẬN DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Author: PGS.TS. Nguyễn Tấn LêPage: 95
16Applying the theory of human resource management to developing ethnic education managing staff in Kontum
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH KON TUM
Author: PGS.TS. Lê Quang Sơn, Lê thị Kim ĐơnPage: 100
17Folk games used for helping 5 – 6 year old children shape numerical symbols
SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
Author: ThS. Mã Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Triều TiênPage: 108
18Designing and using the contents of simulation in teaching organic chemistry – grade 11 advanced chemistry textbook
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ – SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 11 NÂNG CAO
Author: ThS. Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt AnhPage: 114
19Guidance on the identification and selection of drawing appropriate charts in teaching Geography
HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG ĐỂ LỰA CHỌN VẼ BIỂU ĐỒ THÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ
Author: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngPage: 118
20Building multimedia materials supporting practical biology lessons at high school
XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Author: ThS. Trương Thị Thanh Mai, ThS. Nguyễn Thị Hải YếnPage: 126