Journal of Science and Education's 13(04) - 2014

1New method of calculating Human Development Index (HDI)
PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG TÍNH TOÁN CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI)
Author: ThS. Trương Văn CảnhPage: 1
2Status of the exploitation and the utilization of the plants for drinks at Hon Lao Island, the Cu Lao Cham archipelago
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC LOÀI THỰC VẬT LÀM NƯỚC UỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN ĐẢO HÒN LAO, CÙ LAO CHÀM
Author: PGS.TS. Đinh Thị Phương AnhPage: 6
3Some problems in teaching electrochemistry
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC
Author: PGS.TS. Lê Tự HảiPage: 11
4Seasonality in tourism in the Cua Lo town, Nghe An province
TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH Ở THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN
Author: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngPage: 16
5Chromatic number, chromatic polynomials and chromatic uniqueness of split graphs
SẮC SỐ, ĐA THỨC TÔ MÀU VÀ TÍNH DUY NHẤT TÔ MÀU CỦA ĐỒ THỊ TÁCH CỰC
Author: TS. Lê Xuân HùngPage: 23
6Application of QR code and digital signatures to the process of preventing the forgery of paper-based diplomas and certificates
ỨNG DỤNG MÃ QR VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG PHÒNG CHỐNG GIẢ MẠO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Ở DẠNG BẢN IN
Author: ThS. Nguyễn Thành ThủyPage: 28
7Study on the oxidation resistance and liver-protection activities of Mus musculus Var. Albino of methanol extract from Pandanus fruits (Pandanus odoratissimus)
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, BẢO VỆ TẾ BÀO GAN CHUỘT (Mus musculus Var. Albino) CỦA CAO DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ QUẢ DỨA DẠI VIỆT NAM (Pandanus odoratissimus)
Author: ThS. Nguyễn Công Thuỳ TrâmPage: 34
8A study on using microbial screening method for detection of antibiotic residues in food
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỰC PHẨM
Author: ThS. Nguyễn Thị Lan Phương, TS. Đoàn Thị VânPage: 38
9State of fisheries in the coastal area of Quang Nam province
HIỆN TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NAM
Author: ThS. Nguyễn Thị Tường ViPage: 44
10King Le Thanh Tong with the national culture preservation and development
VUA LÊ THÁNH TÔNG VỚI VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC
Author: TS. Lê Thị Thu HiềnPage: 51
11“Phu Dac” form in Ngu Che poetry by King Minh Menh
THỂ THƠ “PHÚ ĐẮC” TRONG THƠ NGỰ CHẾ CỦA HOÀNG ĐẾ MINH MỆNH
Author: Nguyễn Huy KhuyếnPage: 56
12Characteristics of the “Luc Bat” form of Sino-Vietnamese narrative poetry
ĐẶC ĐIỂM THỂ LỤC BÁT TRUYỆN THƠ NÔM
Author: PGS.TS. Nguyễn Phong NamPage: 64
13Forest road memoir of Lan Khai and “Sinuous logicalness of genre”
KÍ ĐƯỜNG RỪNG CỦA LAN KHAI VÀ “LOGIC QUANH CO CỦA THỂ LOẠI”
Author: TS. Nguyễn Thanh TrườngPage: 69
14Some measures to develop concentration skills for 3 – 4 year old children in math activities at preschool
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CHÚ Ý CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON
Author: ThS. Đinh Thị Thu HằngPage: 76
15The education and training activities in the revolutionary bases of the Nam–Ngai–Binh–Phu provinces in the resistance war against the American imperialists in the period of 1954 – 1965
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở CĂN CỨ ĐỊA MIỀN NÚI CÁC TỈNH NAM – NGÃI – BÌNH – PHÚ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ NHỮNG NĂM 1954 – 1965
Author: TS. TRẦN THÚY HIỀN HIỀNPage: 84
16A survey into high school geography teachers’ need for further training in Danang, Quang Nam and suggestions for geography teacher training program after 2015
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐƯỢC BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ SAU NĂM 2015
Author: PGS.TS. Đậu Thị HoàPage: 90
17Development of the ninth grade history education program from the perspective of students’ ability formation
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Author: ThS. Nguyễn Mạnh HồngPage: 96
18Researching and compiling the tourism geography syllabus for teaching intensive English at The University of Danang
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐỊA LÝ DU LỊCH (TOURISM GEOGRAPHY) PHỤC VỤ DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: GVC.TS. Trương Phước MinhPage: 102
19Assessing the application of Contiguous Cartogram to teaching subjects of population
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG CONTIGUOUS CARTOGRAM TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ DÂN SỐ
Author: Phạm Đỗ Văn Trung, GVC.TS. Huỳnh Phẩm Dũng PhátPage: 109
20The development of an educational social network supporting students at Faculty of Information Technology at International University – Vietnam National University, Ho Chi Minh city
PHÁT TRIỂN MẠNG XÃ HỘI GIÁO DỤC HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Author: ThS. Đỗ Vĩnh TrúcPage: 113