Journal of Science and Education's 15(02) - 2015

1A study of designing and making circuits to control electrical devices using the mobile phone
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Author: ThS. Trần Quang HuyPage: 1
2Synthesis of polyaniline film in the solution containing polyvinyl alcohol
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG POLYANILINE TRONG DUNG DỊCH CHỨA POLYVINYL ALCOHOL
Author: ThS. Nguyễn Thị HườngPage: 6
3Fabricating Silver nanoparticles – Curcumin – Water soluble chitosan composite and evaluating its capacity for burn treatment
CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỎNG CỦA TỔ HỢP VẬT LIỆU AGNP - CURCUMIN - CHITOSAN HÒA TAN TRONG NƯỚC
Author: TS. Nguyễn Bá Trung, TS. Cộng Sự 1Page: 10
4Determination of acidic saponin extracted from the seeds of the momordica cochinchinensis planted in Danang city
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN SAPONIN CÓ TÍNH AXIT TRONG HẠT QUẢ GẤC TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: GVC.ThS. Võ Kim ThànhPage: 16
5Determining and evaluating the iron and maganese content in water from wells in some households at Loc Ninh commune, Dong Hoi city, Quang Binh province
XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC GIẾNG SINH HOẠT TẠI MỘT VÀI HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỘC NINH - ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH
Author: ThS. Nguyen Mau ThanhPage: 21
6The status of labour forces in Da Nang city
THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Trương Văn CảnhPage: 26
7The issue of protecting independence and sovereignty of developing countries in the present context
VẤN ĐỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Author: ThS. TRẦN THỊ HẰNGPage: 32
8The task of examining the officialdom under the Nguyen dynasty (1802 – 1885)
CÔNG TÁC KHẢO HẠCH ĐỘI NGŨ QUAN LẠI DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802 -1885)
Author: TS. Trần Xuân HiệpPage: 36
9Address terms in Buddhist communication
TỪ XƯNG HÔ TRONG GIAO TIẾP PHẬT GIÁO
Author: Thích Huệ Thông, PGS.TS. Trương Thị DiễmPage: 41
10Magic characters in Toni Morrison’s novels
NHÂN VẬT HUYỀN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT TONI MORRISON
Author: TS. Nguyễn Phương KhánhPage: 45
11King Minh Mang’s sentiments expressed through his royal poems made as he shared a thought for his people
NỖI LÒNG CỦA VUA MINH MẠNG KHI NGHĨ VỀ DÂN ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA NHỮNG BÀI THƠ NGỰ CHẾ
Author: Nguyễn Huy KhuyếnPage: 51
12Rhyming patterns in the Vietnamese language
CÁC HIỆN TƯỢNG LÁY TIẾNG VIỆT
Author: PGS.TS. Bùi Trọng NgoãnPage: 59
13Distinctive features of Vu Trinh’s storytelling method through Lan Tri kien van luc
NÉT ĐẶC SẮC TRONG THỦ PHÁP KỂ CHUYỆN CỦA VŨ TRINH QUA LAN TRÌ KIẾN VĂN LỤC
Author: GVC.ThS. Quảng văn NgọcPage: 63
14Applying cognitive behavioural therapy to the treatment of patients with depression at Danang Family Research and Psychological Consultation Company
ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI TRONG TRỊ LIỆU BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TẠI CÔNG TY NGHIÊN CỨU VÀ THAM VẤN TÂM LÝ FAMILY ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Nguyền Thị Hồng Nhung, ThS. nguyễn thị hồng nhungPage: 67
15Reading Truyen duong rung in the period 1930 – 1945 through miraculous traces
ĐỌC TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG 1930 – 1945 QUA NHỮNG DẤU VẾT KÌ ẢO
Author: TS. Nguyễn Thanh TrườngPage: 75
16Status and solutions to economic development in Ly Son island district, Quang Ngai province
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
Author: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngPage: 80
17Psychological difficulties of the pupils of Tay Son secondary school in Danang city
KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÂY SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: TS. Nguyễn Thị Trâm AnhPage: 91
18Climate change education and the concept of integrating climate change content into teaching and learning at primary and secondary schools in Vietnam
GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUAN NIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM
Author: TS. Tống Thị Mỹ ThiPage: 97
19Da Nang tourism through the scientific researches by students majoring in Vietnamese studies (culture - tourism), University of Education, The University of Danang
DU LỊCH ĐÀ NẴNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA - DU LỊCH), TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: Tăng Chánh TínPage: 102
20Methods of educating children in “Totto-Chan beside the window” and lessons of experience to parents in Vietnam
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ TRONG TÁC PHẨM “TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ” VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO PHỤ HUYNH VIỆT NAM
Author: ThS. Bùi Văn VânPage: 107