Journal of Science and Education's 17A(04) - 2015

1Women’s novels in the first 15 years of the XXI century: Profile and prospect
TIỂU THUYẾT NỮ GIỚI 15 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI – DIỆN MẠO VÀ TRIỂN VỌNG
Author: TS. Thái Phan Vàng Anh AnhPage: 1
2Illogicalness complexes in To Thuy Yen’s poetry world
PHỨC CẢM PHI LÍ TRONG THI GIỚI TÔ THÙY YÊN
Author: TS. Bùi Bích HạnhPage: 7
3The essence human being in 3.3.3.9 [Fragments of Earthly/Naked Souls] by Dang Than
CON NGƯỜI BẢN THỂ TRONG 3.3.3.9 [NHỮNG MẢNH HỒN TRẦN] CỦA ĐẶNG THÂN
Author: PGS.TS. Ngô Minh HiềnPage: 15
4Space features in Bru - Van Kieu ethnic group’s folktales
NẾP KHÔNG GIAN TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU
Author: TS. Đàm Nghĩa HiếuPage: 19
5Vietnamese journalists with the diffusion and development of the Vietnamese national script in its infancy
CÁC NHÀ BÁO VIỆT NAM VỚI VIỆC PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ NHỮNG NGÀY ĐẦU
Author: ThS. Phạm Thị HươngPage: 26
6Using Hans Robert Jauss’s reception theory to explain the attraction of Chinese romance novels
THỬ DÙNG LÍ THUYẾT TIẾP NHẬN CỦA HANS ROBERT JAUSS ĐỂ GIẢI THÍCH SỨC HẤP DẪN CỦA DÒNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
Author: ThS. Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Phạm Thị Thu HươngPage: 32
7The participatory spirituality in Nguyen Du’s “A new cry from a broken heart”
BÀN VỀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NAM XƯƠNG NỮ TỬ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DỮ
Author: GV.TS. Nguyễn Quang HuyPage: 37
8The magic in literature
Cái huyền ảo trong văn học
Author: TS. Nguyễn Phương KhánhPage: 44
9Syntactic and semantic symmetry in Vietnamese idioms
ĐỐI XỨNG CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT
Author: PGS.TS. Lê Đức LuậnPage: 52
10Improving the quality of the female image in the Vietnamese press
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH NỮ GIỚI TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM
Author: ThS. Trần Thị yến MinhPage: 57
11Disscuss about access viewpoint “Story a woman in Nam Xuong” by Nguyen Du
BÀN VỀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NAM XƯƠNG NỮ TỬ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DỮ
Author: PGS.TS. Nguyễn Phong NamPage: 62
12Special sentences in “Thirty seven short stories” by Nguyen Thi Thu Hue
CÂU ĐẶC BIỆT TRONG “37 TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ”
Author: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiPage: 67
13On cultural reference in approaching literary texts based on Jacobson’s communicative theory
TỪ LÍ THUYẾT GIAO TIẾP CỦA JACOVSON BÀN VỀ QUY CHIẾU VĂN HOÁ TRONG TIẾP CẬN VĂN BẢN NGHỆ THUẬT
Author: PGS.TS. Bùi Trọng NgoãnPage: 74
14Some thoughts on the Vietnamese vocatives provoked from the study “the pronouns of power and solidarity” by R.Brown and A.Gilman
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÁCH XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ BÀI NGHIÊN CỨU “ĐẠI TỪ CHỈ QUYỀN LỰC VÀ THÂN HỮU” CỦA R.BROWN & A.GILMAN
Author: ThS. Hồ Trần Ngọc OanhPage: 83
15Descriptive variants of aesthetic signals (Case studies on parallel aesthetic signals in folksongs)
BIẾN THỂ MIÊU TẢ CỦA TÍN HIỆU THẨM MĨ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC TÍN HIỆU SÓNG ĐÔI TRONG CA DAO)
Author: PGS.TS. Trần Văn SángPage: 89
16The second front of soldiers in Chu Lai's novels
MẶT TRẬN THỨ HAI CỦA NGƯỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI
Author: TS. Nguyễn Khắc SínhPage: 96
17Marine behaviour of residents at Kim Son district, Ninh Binh province
ỨNG XỬ VỚI BIỂN CỦA CƯ DÂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH
Author: TS. Nguyễn Hoàng ThânPage: 105
18The status quo of the “Sino-Vietnamese” vocabulary development for students through reading comprehension classes based on middle-period Vietnamese literary works
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ NGỮ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH QUA GIỜ ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI
Author: ThS. Lê Thị Thanh TịnhPage: 112
19Existential aesthetics and the rise of personalism
MĨ HỌC HIỆN SINH VÀ SỰ LÊN NGÔI CỦA NHÂN VỊ
Author: TS. Nguyễn Thanh TrườngPage: 123
20Applying the marketing 3.0 trend in popularizing the trademark of The University of Education – The University of Da Nang
VẬN DỤNG XU HƯỚNG MARKETING 3.0 VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Đặng Hồng Cam VũPage: 132