Journal of Science and Education's 18(01).2016

1Regular rational functions and their applications
HÀM PHÂN THỨC CHÍNH QUY VÀ ỨNG DỤNG
Author: ThS. Nguyễn Thị SinhPage:
2The dependence of an acoustomagnetoelectic field on some quantities in a doped superlattice
SỰ PHỤ THUỘC TRƯỜNG ÂM ĐIỆN TỪ LÊN MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP
Author: PGS.TS. Nguyễn Văn HiếuPage: 1
3Extracting and indentifying chemical constituents in the extracts of Pandanus tectorius Sol.’s leaves and roots in Hoi An
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA LÁ VÀ RỄ NON CÂY DỨA DẠI Ở HỘI AN
Author: ThS. Bùi Thị Phương ChâuPage: 5
4The hepatoprotective effects of the methanolic extract from the Pandanus odoratissimus fruit exprimented on the swiss strain of mice
TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ QUẢ DỨA DẠI (Pandanus odoratissimus) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG SWISS
Author: ThS. Nguyễn Công Thuỳ TrâmPage: 15
5The conception “the text to the reader” in literary criticism theory in southern Vietnam (1954-1975)
QUAN NIỆM “TÁC PHẨM GỞI TỚI NGƯỜI ĐỌC” TRONG LÍ LUẬN PHÊ BÌNH MIỀN NAM TỪ 1954 - 1975
Author: TS. Thái Phan Vàng Anh AnhPage: 20
6Dialogue discourses in Vietnamese novels since 1986
DIỄN NGÔN ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986
Author: GV.ThS. Lê Thị Thúy HằngPage: 28
7Existential complexes-an entrance to personalism in Me and Them by Nguyen Binh Phuong
PHỨC CẢM HIỆN SINH - MỘT LỐI DẪN VÀO THUYẾT NHÂN VỊ TRONG MÌNH VÀ HỌ CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Author: TS. Bùi Bích HạnhPage: 37
8Exploring tourism potentialities to develop “the non-smoke industry” in Quang Binh province in the current trend of international integration
KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH “CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI” Ở QUẢNG BÌNH TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
Author: GVC.TS. Nguyễn Thế HoànPage: 49
9Vietnam - Hungary relationship during the anti-U.S. resistance war (1954 - 1975)
QUAN HỆ VIỆT NAM - HUNGARY TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 - 1975)
Author: GV.ThS. Nguyễn Thị HôngPage: 55
10The sense of impermanence in the novel “Thousand Cranes” by Yasunari Kawabta
CẢM THỨC VÔ THƯỜNG TRONG TIỂU THUYẾT NGÀN CÁNH HẠC CỦA YASUNARI KAWABATA
Author: TS. Nguyễn Phương KhánhPage: 60
11King Thieu Tri’s stele-carved writings by Vinh Dinh canel in Quang Tri province
BÀI VĂN BIA CỦA VUA THIỆU TRỊ BÊN SÔNG VĨNH ĐỊNH TỈNH QUẢNG TRỊ
Author: TS. Nguyễn Huy KhuyếnPage: 66
12Dialogue discourses in Vietnamese novels since 1986
DIỄN NGÔN VỀ THẾ GIỚI CỦA KHUYNH HƯỚNG THƠ TƯỢNG TRƯNG VIỆT NAM
Author: ThS. Hồ Văn QuốcPage: 71
13Building up a quality culture at University of Education, The University of Da Nang
XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Nguyễn Vinh sanPage: 79
14The transfomation of literary language into speech in “The Tale of Kieu” by Nguyen Du
DẠNG THỨC CHUYỂN HÓA LỜI VĂN THÀNH LỜI NÓI TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
Author: TS. Nguyễn Khắc SínhPage: 86
15Fundamental issues in ethics of development
VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUÂN LÝ HỌC VỀ PHÁT TRIỂN
Author: GV.TS. Đinh Thị Phượng, Cộng sựPage: 92
16Applying the dpsir method in building up a model to develop community–based tourism in Ly Son island district, Quang Ngai province
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DPSIR CHO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
Author: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngPage: 96
17Moral lessons for teenagers through The Stories of Fruits and Flowers by Pham Ho
TÌM HIỂU BÀI HỌC GIÁO DỤC THIẾU NHI QUA CHUYỆN HOA CHUYỆN QUẢ CỦA PHẠM HỔ
Author: ThS. Võ Thị BảyPage: 109
18Adolescent non-suicidal self-injury: status quo, explanatory models, prevention and intervention strategies in school settings
HÀNH VI TỰ GÂY TỔN THƯƠNG Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: THỰC TRẠNG, CÁC MÔ HÌNH LÝ GIẢI, CÁC CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA VÀ CAN THIỆP TRONG TRƯỜNG HỌC
Author: ThS. Hồ Thu HàPage: 113
19Assessing primary school pupils’ competence in understanding statistics
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỂU BIẾT THỐNG KÊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Author: PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh, GVC.TS. Hoàng Nam Hải, TS. Nguyễn Hoàng HảiPage: 120
20The status quo of biology teaching skill training for students in teacher training universities
THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Author: ThS. Trương Thị Thanh MaiPage: 127