Journal of Science and Education's 22(01).2017

1Applying GIS technology in land adaptability evaluation for agricultural development in Hoa Vang district, Da Nang city
ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Nguyễn Thị DiệuPage: 1
2Modules invariant under idempotent homomorphisms
MÔĐUN BẤT BIẾN QUA CÁC ĐỒNG CẤU LŨY ĐẲNG
Author: PGS.TS. Trương Công QuỳnhPage: 9
3Spectral analysis of Tb3+ /Sm3+ ion doped in TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O glass
PHÂN TÍCH PHỔ CỦA ION Tb3+/Sm3+ TRONG THỦY TINH TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O
Author: GV.TS. Trần Thị HồngPage: 16
4Creating and investigating luminescent properties of Li2SrSiO4:RE
CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA Li2SrSiO4:RE
Author: GV.ThS. Lê Xuân Diễm NgọcPage: 22
5Applying infinitesimal equivalence in calculation of function limits
ỨNG DỤNG VÔ CÙNG BÉ TƯƠNG ĐƯƠNG TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ
Author: GVC.TS. Phan Đức TuấnPage: 26
6Some new properties of rectifiable spaces
MỘT SỐ TÍNH CHẤT MỚI CỦA KHÔNG GIAN CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC
Author: ThS. Ông Văn TuyênPage: 31
7Investigation into expressive reading and story telling ability of students majoring in primary education at University of Education - The University of Da Nang
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Author: ThS. Võ Thị BảyPage: 35
8Le Thi May’s artistic world from the perspective of the lyrical self icon
THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ LÊ THỊ MÂY - NHÌN TỪ HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH
Author: ThS. Hoàng Thị Khánh LyPage: 39
9Causes of failures of renovation trends in Vietnam in the second half of the 19th century
NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA CÁC XU HƯỚNG CANH TÂN Ở VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỈ XIX
Author: GV.ThS. Duong Thanh MungPage: 45
10Integration of linguistics and culturology in analyzing artistic texts
TÍCH HỢP NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HÓA HỌC TRONG PHÂN TÍCH VĂN BẢN NGHỆ THUẬT
Author: PGS.TS. Bùi Trọng NgoãnPage: 55
11Saussure and literature: the case of Course in General Linguistics and The Double Essence of Language
SAUSSURE VÀ VĂN CHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ CÔNG TRÌNH TÍNH HAI MẶT CỦA NGÔN NGỮ
Author: Nguyễn Quốc ThắngPage: 61
12Some measures of the Nguyen dynasty in training and selecting Kham Thien Giam’s officials
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA TRIỀU NGUYỄN TRONG VIỆC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN BỔ QUAN LẠI KHÂM THIÊN GIÁM
Author: GVC.TS. Trương Anh ThuậnPage: 70
13Carnival human disguising masks – a pathway to the fanciful realistic world in “Nhung dua tre chet gia” (“aging children”) by Nguyen Binh Phuong
MẶT NẠ NHÂN DIỆN CARNIVAL - MỘT LỐI DẪN VÀO THẾ GIỚI HIỆN THỰC HUYỀN ẢO “NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẾT GIÀ” CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Author: ThS. Lê Thị Bích ThuậnPage: 76
14Philosophical argumentation in Nguyen Khai's novels
TRIẾT LUẬN VỀ TÔN GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN KHẢI
Author: ThS. Lê Thành VinhPage: 83
15Management of environmental protection education in high schools of Cau Ke district, Tra Vinh province
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CẦU KÈ TỈNH TRÀ VINH
Author: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh, ThS. Dương Tiến DũngPage: 93
16A study of designing E-learning lessons to support the flipped classroom through “Chapter 5: Halogen groups” to develop the 10th grade students’ competence
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NHẰM HỖ TRỢ LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC THÔNG QUA “CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN” ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 10
Author: GV.TS. Ngô Minh ĐứcPage: 102
17Reality of parents’ choices of treatment methods for children with autism spectrum disorder
THỰC TRẠNG LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CỦA PHỤ HUYNH CHO CON CÓ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ
Author: ThS. Vũ Thị Thu HiềnPage: 109
18Investigation into high school students’ awareness of The University of Da Nang
TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Trần Thị yến MinhPage: 117
19Investigation into expressive reading and story telling ability of students majoring in primary education at University of Education - The University of Da Nang
TÌM HIỂU NĂNG LỰC ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Nguyễn Thị Thuý NgaPage: 124
20Some measures to create learning interest for students in teaching history at high school
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Author: ThS. Trương Trung PhươngPage: 131