Journal of Science and Education's 23(02).2017

1Strong laws of large numbers for sequences of independent random variables with infinite mean
LUẬT MẠNH SỐ LỚN ĐỐI VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP CÓ KÌ VỌNG VÔ HẠN
Author: TS. Lê Văn Dũng, ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (Toán)Page: 1
2Building up a natural synthesis slice at Phong Nha - Ke Bang National Park
XÂY DỰNG LÁT CẮT TỔNG HỢP TỰ NHIÊN Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
Author: Trần Xuân MùiPage: 5
3An investigation into controllability of the linear stationary system that does not conform to Kalman’s criterion
KHẢO SÁT TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ DỪNG TUYẾN TÍNH KHÔNG THEO CHUẨN R. E. KALMAN
Author: TS. Lê Hải TrungPage: 12
4The first countable property of rectifiable subspaces
TÍNH CHẤT ĐẾM ĐƯỢC THỨ NHẤT CỦA KHÔNG GIAN CON CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC
Author: ThS. Ông Văn TuyênPage: 16
5Existence of simplicial complexs containing homology groups isomorphic to given finitely generated abelian groups
SỰ TỒN TẠI CỦA PHỨC ĐƠN HÌNH CÓ CÁC NHÓM ĐỒNG ĐIỀU ĐẲNG CẤU VỚI CÁC NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH CHO TRƯỚC
Author: TS. Lương Quốc Tuyển, Lê Thị Thu Nguyệt NguyệtPage: 19
6Researching cellulase - active strains of actinomycetes and molds in southwest of Kon Ka Kinh National Park - Gia Lai
NGHIÊN CỨU CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN VÀ NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE Ở KHU VỰC TÂY NAM VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH - GIA LAI
Author: ThS. Nguyễn Thị Lan PhươngPage: 24
7Asean - China dialogic relation: reasons, establishment and significance
QUAN HỆ ĐỐI THOẠI ASEAN - TRUNG QUỐC: NGUYÊN NHÂN, QUÁ TRÌNH VÀ Ý NGHĨA
Author: TS. Trần Xuân HiệpPage: 29
8Human resources for marine economic development in Da Nang city
NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Nguyễn Thị HươngPage: 41
9Linguistic features of words and expressions denoting the category “eating” in Vietnamese folk songs
ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CỦA TỪ NGỮ BIỂU THỊ PHẠM TRÙ “ĂN” TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT
Author: PGS.TS. Lê Đức LuậnPage: 49
10Enhancing effectiveness of giving climate change information in Danang newspaper at present
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Author: ThS. Lê Vân Trúc LyPage: 55
11Contribution of buddhism in Minh Mang period to the national artistic culture
ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO THỜI MINH MẠNG ĐỐI VỚI NỀN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT DÂN TỘC
Author: ThS. Nguyễn Duy PhươngPage: 63
12Secrets behind China’s economic growth: changes in ideological paradigms
BÍ MẬT ĐẰNG SAU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRUNG QUỐC: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA KHUNG MẪU HỆ TƯ TƯỞNG
Author: GV.TS. Đinh Thị PhượngPage: 68
13Semiotics: concept, scope and research domain
KÍ HIỆU HỌC: KHÁI NIỆM, PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Author: Nguyễn Quốc ThắngPage: 75
14Ta Duy Anh’s short stories and a way of mythologizing subjectivity
TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH VÀ MỘT LỐI HUYỀN THOẠI HÓA TÍNH CHỦ THỂ
Author: TS. Nguyễn Thanh TrườngPage: 86
15Social work practice model at Social Protection Center in Danang city
MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Bùi Đình TuânPage: 94
16The role of interdisciplinary research in the development of social sciences at present
VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI HIỆN NAY
Author: TS. Dương Đình TùngPage: 101
17Applying Glenn Doman method to early reading instruction for infants aged 24-36 months in preschools
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GLENN DOMAN VÀO DẠY ĐỌC SỚM CHO TRẺ 24-36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON
Author: ThS. Nguyễn Thị Diệu HàPage: 108
18Integrating creative experience activities through civic education courses in high schools
TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Author: ThS. Hồ Thanh HảiPage: 114
19Applying service learning method at Museum of Cham Sculpture in Danang
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG
Author: GV.ThS. Le Thi Kim OanhPage: 120
20Management of teacher training activity at Hue University - University of Education: status quo and solutions
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
Author: Lê Công Triêm, TS. Trương Đăng TríPage: 126