Journal of Science and Education's 24(03).2017

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1Research on extraction and determination of chemical composition of essential oil from Perilla leaves in Quang Nam
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ THU HÁI Ở TỈNH QUẢNG NAM
Author: ThS. Đỗ Thị Thuý Vân, GV.ThS. Trần Thị Ngọc BíchPage: 1
2A study of toxicity of Kali dicromat in Azolla caroliniana Willd., 1810
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA KALI DICROMAT (K2Cr2O7) TRÊN LOÀI BÈO HOA DÂU (Azolla caroliniana Willd., 1810)
Author: ThS. Nguyễn Văn KhánhPage: 6
3Effect of metal thin films on crystallization quality of Si thin films
ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐẾN CHẤT LƯỢNG KẾT TINH CỦA MÀNG MỎNG SILIC
Author: TS. Mai Thị Kiều LiênPage: 13
4Generalized newton method for non-continuous one-variable equations
PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Author: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, ThS. Phan Quang Như Anh, GVC.TS. Phạm Quý Mười, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2Page: 19
5Errors in Vietnam’s references on the theory of relativity
SAI SÓT Ở CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI VIỆT NAM KHI VIẾT VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
Author: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, TS. Trần Văn LượngPage: 26
6Convergence domains of power series with rational coefficients
MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM LŨY THỪA VỚI HỆ SỐ HỮU TỈ
Author: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Hà PhươngPage: 33
7Evaluation of plasmon resonance stimulation of metals Pd, Ti and Cr
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH CỘNG HƯỞNG PLASMON CỦA CÁC KIM LOẠI Pd, Ti VÀ Cr
Author: TS. Ngo Khoa QuangPage: 39
8Precompact subsets in paratopological groups
TẬP CON TIỀN COMPACT TRONG NHÓM PARATÔPÔ
Author: ThS. Ông Văn TuyênPage: 44
9Characteristics of spaces with locally countable cs-networks via images of locally separable metric spaces
ĐẶC TRƯNG CỦA GIAN KHÔNG GIAN VỚI - MẠNG ĐẾM ĐƯỢC ĐỊA PHƯƠNG BỞI ẢNH CỦA KHÔNG GIAN METRIC KHẢ LI ĐỊA PHƯƠNG
Author: ThS. Nguyễn Thị Sinh, TS. Lương Quốc TuyểnPage: 47
10Activities to protect sovereignty over the sea and islands in Quang Nam under the Nguyen dynasty (1602 - 1775)
HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở DINH QUẢNG NAM THỜI CHÚA NGUYỄN (1602 - 1775)
Author: ThS. Lê Thị HuyềnPage: 51
11The writer - a special type of character in the Vietnamese prose since 1986
NHÀ VĂN - MỘT KIỂU NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1986
Author: ThS. Phạm Thị Thu Hương (ĐH Nha Trang)Page: 58
12Participation of the local community in eco - tourism development at Bay Mau coconut forest, Cam Thanh commune, Hoi An
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU, XÃ CẨM THANH, HỘI AN
Author: Phạm Thị LấmPage: 64
13The linking role of some formal cohesive devices in state administrative documents
VAI TRÒ LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ PHÉP LIÊN KẾT HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Author: PGS.TS. Lê Đức LuậnPage: 69
14Traditional music art in Quang Nam - Da Nang
NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TẠI QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Author: Tăng Chánh TínPage: 77
15Integrated teaching with the topic of national industrialization and modernization in 11th grade civics education program at high schools in Danang at present
DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Author: ThS. Nguyễn Thị HươngPage: 84
16Applying the flipped classroom model in teaching the 4th grade mathematics
VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4
Author: Cộng sự, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim ThoaPage: 93
17A study of primary school teachers’ perception about regular refresher activity
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Author: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Trần Thị Kim CúcPage: 99