Journal of Science and Education's 26(05).2017

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1ON IDEMPOTENT - SEMIPRIME RINGS
VỀ VÀNH LUỸ ĐẲNG - NỬA NGUYÊN TỐ
Author: PGS.TS. Trương Công Quỳnh, ThS. Trương Trí DũngPage: 1
2BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES FROM SILVER NITRATE SOLUTION USING AQUEOUS EXTRACT OF LEMONGRASS LEAVES
SINH TỔNG HỢP NANO BẠC TỪ DUNG DỊCH NITRAT BẠC SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT NƯỚC LÁ SẢ
Author: PGS.TS. Lê Tự HảiPage: 5
3THE ACOUSTOMAGNETOELECTIC FIELD IN A QUANTUM WELL WITH AN INFINITY POTENTIAL
TRƯỜNG ÂM ĐIỆN TỪ TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VỚI THẾ CAO VÔ HẠN
Author: PGS.TS. Nguyễn Văn HiếuPage: 10
4A STUDY ON CRYSTALLINE MORPHOLOGY OF AN AlN THICK FILM GROWN ON THE TRENCH-PARTERNED α-Al2O3 USING X-RAY DIFRACTION
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI HỌC TINH THỂ CỦA MÀNG DÀY AlN CHẾ TẠO TRÊN ĐẾ ĐƯỢC TẠO RÃNH α-Al2O3 BẰNG NHIỄU XẠ TIA X
Author: TS. Đinh Thanh KhẩnPage: 14
5DEVICE PERFORMANCE OF POLY-Si THIN-FILM TRANSISTORS FABRICATED ON YSZ CRYSTALLIZATION-INDUCTION LAYER VIA A TWO-STEP IRRADIATION METHOD USING PULSED LASER
HIỆU SUẤT THIẾT BỊ CỦA TRASISTOR MÀNG MỎNG POLY-Si CHẾ TẠO TRÊN LỚP KÍCH THÍCH KẾT TINH YSZ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG HAI BƯỚC SỬ DỤNG LASER XUNG
Author: TS. Mai Thị Kiều LiênPage: 18
6AN EFFECTIVE-CHARGE MODEL FOR THE PROBLEM OF PHOTODETACHMENT OF NEGATIVELY CHARGED HYDROGEN IONS
MÔ HÌNH ĐIỆN TÍCH HIỆU DỤNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN TIẾT DIỆN HIỆU DỤNG CỦA HYDROGEN TÍCH ĐIỆN ÂM
Author: TS. Dụng Văn LữPage: 23
7 K-FRÉCHET-URYSOHN PROPERTIES IN RECTIFIABLE SPACES
TÍNH CHẤT K-FRÉCHET-URYSOHN TRONG KHÔNG GIAN CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC
Author: TS. Lương Quốc Tuyển, ThS. Ông Văn TuyênPage: 29
8NGUYEN CONG TRU IN HIS LITERATURE: FROM AN AMATEURISH CONFUCIAN FIGURE TO A PLAYFUL HUMAN BEING
THƠ VĂN NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÌN TỪ GƯƠNG MẶT NHÀ NHO TÀI TỬ ĐẾN CON NGƯỜI CỦA SỰ CHƠI
Author: GV.TS. Nguyễn Quang HuyPage: 34
9CONTRIBUTION OF “ENLIGHTENMENT” IN THE DUY TAN RENOVATION IN QUANG NAM TO THE NATIONAL EDUCATION UP TO NOW
ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG “KHAI DÂN TRÍ” TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN Ở QUẢNG NAM ĐỐI VỚI NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ XƯA VÀ NAY
Author: ThS. Nguyễn Duy PhươngPage: 40
10VỤ BÊ BỐI CAROLINE VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO ANH - MỸ GIAI ĐOẠN 1837-1841
VỤ BÊ BỐI CAROLINE VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO ANH - MỸ GIAI ĐOẠN 1837-1841
Author: GV.TS. Nguyễn Văn SangPage: 44
11SEMIOSIS IN SOME LITERARY THEORY CATEGORIES
KÍ HIỆU HÓA TRONG MỘT SỐ PHẠM TRÙ LÝ THUYẾT VĂN HỌC
Author: Nguyễn Quốc ThắngPage: 53
12CONTOURS OF A GOOD EDUCATIONAL SYSTEM: LESSONS FROM THE GOOD PRACTICES IN INDIA
MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC TỐT: BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN Ở ẤN ĐỘ
Author: TS. Noor Ahmad BabaPage: 60
13COOPERATION IN TEACHER TRAINING BETWEEN UNIVERSITIES AND SCHOOLS AT CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY (CHINA) AND LESSONS FOR VIET NAM
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA TRUNG (TRUNG QUỐC) VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
Author: ThS. Trần Phan HiếuPage: 68
14TEACHER EDUCATION REFORM MODELS: FROM A WORLDWIDE OVERVIEW TO VIETNAM’S REALITY
MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
Author: ThS. Kiều Thị Kính, PGS.TS. Võ Văn Minh, GVC.TS. Phạm Quý MườiPage: 74
15INDIAN TEACHER TRAINING SYSTEM: TRAINING OF SCHOOL TEACHERS IN ICT SKILLS TOWARDS BUILDING AN ICT ENABLED TEACHING
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ẤN ĐỘ: ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÁC KỸ NĂNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ICT THEO HƯỚNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC GIẢNG DẠY SỬ DỤNG ICT
Author: TS. Krishna Sankar KusumaPage: 81
16TEACHER EDUCATION - INTERNATIONAL EXPERIENCE AND REALITY IN VIETNAM
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM
Author: PGS.TS. Lê Quang Sơn, Cộng sựPage: 87
17EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL TEACHERS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF DANANG -UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
Author: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Mỹ DungPage: 101