Journal of Science and Education's 28(02).2018

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE AND TECHNICAL MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF RIVER TOURISM IN DANANG CITY
ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬT CHẤT KĨ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Đoàn Thị Thông, GVC.TS. Trương Phước Minh, GV.ThS. Nguyễn Thị HồngPage: 1
2AN EXTENSION OF MARCINKIEWICZ - ZYDMUND TYPE STRONG LAW OF LARGE NUMBERS
MỘT MỞ RỘNG CỦA LUẬT MẠNH SỐ LỚN LOẠI MARCINKIEWICZ - ZYDMUND
Author: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (Toán)Page: 11
31-SEQUENCE-COVERING IMAGES OF SPACES HAVING sn-NETWORK g-FUNCTIONS
ẢNH 1-PHỦ-DÃY CỦA KHÔNG GIAN CÓ g-HÀM sn-MẠNG
Author: TS. Lương Quốc TuyểnPage: 16
4DIVERSITY SPECIES COMPOSITION OF FAMILY ASTERACEAE Dumort. IN DANANG CITY
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HỌ CÚC (ASTERACEAE) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Ngô Thị Hoàng VânPage: 21
5THE PROBLEM OF DIACHRONY AND CHRONOLOGY FROM THE THOUGHT OF SAUSSURE: NEW DOCUMENTS AND NEW VERSIONS
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐỒNG ĐẠI VÀ LỊCH ĐẠI TỪ TƯ TƯỞNG CỦA SAUSSURE: NHỮNG TƯ LIỆU VÀ PHIÊN BẢN MỚI
Author: GVC.ThS. Đặng Phan Quỳnh DaoPage: 27
6THOUGHT OF NGUYEN AN NINH PHILOSOPHY
TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN AN NINH
Author: GV.TS. Vo Van DungPage: 36
7SACRED AND PHILLISTINE IN DEAD LETTER OF LINDA LE
THIÊNG VÀ PHÀM TRONG THƯ CHẾT CỦA LINDA LÊ
Author: TS. Bùi Bích HạnhPage: 41
8THE BURIED GIANT (KAZUO ISHIGURO) AND THE CALL OF JOURNEY IN MONOMYTH
NGƯỜI KHỔNG LỒ NGỦ QUÊN (KAZUO ISHIGURO) VÀ TIẾNG GỌI CỦA HÀNH TRÌNH TỪ HUYỀN THOẠI GỐC
Author: TS. Nguyễn Phương KhánhPage: 46
9MYTHICAL CODES IN WESTERN LITERATURE
MÃ HUYỀN THOẠI TRONG VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY
Author: TS. Nguyễn Phương Khánh, TS. Vũ Thường LinhPage: 53
10CAUSALITY OF CAUSES - RESULTS OF ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS IN VIETNAM
VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
Author: Trần Bảo NguyênPage: 61
11THE MARINE VICTORY OF NGUYEN LORD IN FIGHTING AGAINST PIRATES AND FOREIGN INVADERS
CHIẾN CÔNG CỦA THỦY QUÂN CHÚA NGUYỄN TRONG DIỆT TRỪ CƯỚP BIỂN, CHỐNG NGOẠI XÂM
Author: ThS. Nguyễn Duy PhươngPage: 68
12MYTHICAL SPACE IN VIETNAMESE NOVELS SINCE 1986
KHÔNG GIAN HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1986
Author: GV.ThS. Ái ThoaPage: 75
13UNDER THE PERSPECTIVE OF DECONSTRUCTION ANALYSIS THE INFLUENCE OF THE JIN YUN QIAO’S BIOGRAPHY IN VIETNAM: DISCUSS THE CREATIVE TRANSLATION WAY OF NGUYEN DU
GIẢI CẤU TRÚC VÀ SỰ LƯU TRUYỀN CỦA TIỂU THUYẾT KIM VÂN KIỀU TRUYỆN Ở VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VIỆC DỊCH MANG TÍNH SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU
Author: PGS.TS. Yang JianPage: 81
14OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE LANGUAGE SPECIALIZATION IN YUNNAN, CHINA
NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG VIỆT Ở TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC
Author: PGS.TS. Hùng Thế BìnhPage: 89
15MEASURES OF EMOTION CONTROL SKILLS TRAINING FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS
BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Author: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Lê Mỹ DungPage: 96
16THE ACTUAL USE THE E-DE LANGUAGE OF SCRIPTS IN ELEMENTARY SCHOOL AGE IN EA HO COMMUNE, KRONG NANG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE
THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CHỮ VIẾT TIẾNG Ê-ĐÊ TRONG ĐỘ TUỔI HỌC SINH TIỂU HỌC Ở XÃ EA HỒ, HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK
Author: PGS.TS. Nguyễn Ngọc ChinhPage: 103
17TRAINING THE SELF-PROTECTION SKILLS FOR KINDERGARTENERS FROM 5 TO 6 YEARS OLD THROUGH THE SURROUNDING ENVIRONMENT DISCOVERY ACTIVITIES
BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Author: GV.ThS. Trần Viết NhiPage: 110
18VIOLENCE PREVENTION EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: STATUS AND SOLUTIONS (Case studies from secondary schools at Hai Chau district, Danang city)
GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Nghiên cứu tại các trường THCS quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng)
Author: Cộng sự, ThS. Võ Thanh PhướcPage: 118
19J.J. ROUSSEAU'S PERSPECTIVE ON “NATURAL EDUCATION” FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE
QUAN ĐIỂM CỦA J.J. ROUSSEAU VỀ “GIÁO DỤC TỰ NHIÊN” CHO TRẺ DƯỚI 12 TUỔI
Author: TS. Dương Đình TùngPage: 127
20INTEGRATED MARINE EDUCATION FOR STUDENTS BY TEACHING THE SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY MODULE VIETNAM IN THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: GV.TS. Nguyễn Thanh Tưởng, ThS. Nguyễn Thị Kim ThoaPage: 133