Journal of Science and Education's 7(02) - 2013

1TÍCH CHẬP SUY RỘNG LIÊN KẾT VỚI BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN DẠNG FOURUER VÀ ỨNG DỤNG
Generalized convolutions associated wiht the integral transforms of fourier type and the applications
Author: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, Bùi Thị GiangPage: 1
2BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QuảN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
The evidence of climate changes in the fluctuation in temperature in Da Nang city and some orientation for air quality managing
Author: ThS. Lê Ngọc Hành, Tôn Nữ Minh ThưPage: 6
3NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÓM VI SINH VẬT PHÂN GIẢI TINH BỘT TRONG AO NUÔI TÔM Ở ĐẦM SAM - CHUỒN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ
Researching on some groups of starch - degrading microorganisms in shrimp culture ponds at Sam - Chuon lagoon, Phu Vang district, Thua Thien Hue province
Author: Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Thị Ngọc LanPage: 12
4NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP CÁC LOÀI RẮN Ở TỈNH ĐỒNG THÁP
Researching the species composition and building a collection of snakes in Dong Thap province
Author: Hoàng Thị NghiệpPage: 17
5NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12
Synthesis, structural characterization and magnetic properties of Y3−xLaxFe5O12 nanoparticles
Author: TS. Đinh Văn TạcPage: 22
6CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA TIÊU ĐỀ PHÓNG SỰ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT CÓ KẾT CẤU ĐẢO NGỮ
Information structure of reportage headline with inversion construction in Vietnamese jounalism
Author: PGS.TS. Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái HữuPage: 26
7SỰ VẬN ĐỘNG CHUYỂN HÓA CỦA TỪ TIẾNG VIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHỨC
Vietnamese words' movement, variation and transformation in communication
Author: Nguyễn Thị HiềnPage: 32
8VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI THÁI LAN - DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DU KHÁCH
Thai’s culture and people – under the view of tourists
Author: Nguyễn Thế HoànPage: 37
9VUA MINH MẠNG VỚI VIỆC ĐẢO VŨ (CẦU MƯA)
Minh Mang king with praying (for rain)
Author: Nguyễn Huy KhuyếnPage: 42
10ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
Assessing the technology and research activities of young lecturers at Ho Chi Minh City University of Education
Author: Nguyễn Vĩnh KhươngPage: 47
11THỦ ĐOẠN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRONG VIỆC SỬ DỤNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CÔN MINH – LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
French Colonialists’ tricks to use the railway line of Kunming – Lao Cai – Ha Noi – Hai Phong
Author: Hà Thị Lịch, Nguyễn Thị HuyềnPage: 51
12NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở DẢI BỜ BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Researching on sustainable tourism development at the coastal area in DaNang city
Author: GVC.TS. Trương Phước Minh, Lê Thị PhượngPage: 55
13LÀNG NAM AN: Quá TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TÍN NGƯỠNG ĐẶC TRƯNG VÙNG BIỂN TRUNG TRUNG BỘ
Some formation features of nam an village in the 17th century
Author: Phan Văn ThiệuPage: 61
14TƯ TƯỞNG VỀ CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC CỦA PHAN CHÂU TRINH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN NAY
The idea of state mechanism of Phan Chau Trinh and its significance in building the state of law
Author: TS. Trần Mai ƯớcPage: 66
15DU LỊCH ẢO QUA MÔN HỌC: THỬ NGHIỆM HỮU ÍCH CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH)
Virtual tour: useful testing of students of Vietnamese studies (cultural tourism)
Author: TS. Trần Thị Mai AnPage: 70
16SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ - NGUYÊN NHÂN HỌC SINH SỢ HÃI MÔN LỊCH SỬ
History textbooks – the reason makes students be afraid of history
Author: Đỗ BangPage: 74
17CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở ViỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI.
The quality of the universities of education in VietNam in the context of globalization – requests and innovation orientations
Author: Nguyễn Thị Mỹ HạnhPage: 78
18BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN MẦM NON TRONG MÔN ÂM NHẠC
Educating singing skill in musics for students of kindergarden education branch
Author: Tôn Nữ Diệu HằngPage: 81
19SỰ CẦN THIẾT CỦA HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC NĂNG KHIẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
The necessity of aptitude psychology in the training program for students at universities of education
Author: Phí Thị HiếuPage: 88
20GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Climate change education through geography in high schools
Author: ThS. Lê Thị Thanh HươngPage: 91
21RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỔ CHỨC TRI THỨC TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Training student’s ability of organizing knowledge for implementing activities of occupying knowledge through teaching solving solid geometry problems
Author: Đào Tam, Nguyễn Chiến Thắng, Phạm Thị HảiPage: 96
22SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Using experimental exercises in experimental methods in teaching physics at high school
Author: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh TiếnPage: 101