Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Họ tên PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên chính
Điện thoại 0903 594 545
Email thanhnbh@dce.udn.vn; thanhnbh@ued.vn
Quê quán Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 17 30-09-18
2 29A(03).2018 95 30-09-18
3 27(01).2018 100 30-03-18
4 26(05).2017 101 30-12-17
5 25(04).2017 85 30-12-17
6 21(04).2016 99 30-12-16
7 11(02) - 2014 94 20-06-14
8 11(02) - 2014 110 20-06-14
9 10(01) - 2014 78 15-04-14
10 8(03) - 2013 113 15-10-13
11 7(02) - 2013 101 15-06-13
12 5(04) - 2012 122 15-12-12
13 4(03)- 2012 121 15-09-12
14 4(03)- 2012 114 15-09-12
15 2(01) - 2012 123 15-03-12
16 1(1) - 2011 126 15-11-11