Thông tin nhà khoa học

.ThS. Phan Quang Như Anh Họ tên ThS. Phan Quang Như Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 01224531780
Email nhuanh83@gmail.com
Quê quán Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 27(01).2018 1 30-03-18
2 24(03).2017 19 30-09-17