Thông tin nhà khoa học

.TS. Lương Quốc Tuyển Họ tên TS. Lương Quốc Tuyển
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Khoa toán
Điện thoại 0983136625
Email tuyendhdn@gmail.com
Quê quán Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 16 30-06-18
2 26(05).2017 29 30-12-17
3 24(03).2017 47 30-09-17
4 23(02).2017 19 30-06-17
5 21(04).2016 17 30-12-16
6 20(03).2016 61 30-09-16
7 19(02).2016 54 30-06-16