Thông tin nhà khoa học

.TS. Lê Văn Dũng Họ tên TS. Lê Văn Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng bộ môn Toán ứng dụng
Điện thoại 0935110108
Email lvdung@ued.udn.vn
Quê quán Hà Tĩnh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 15 30-12-19
2
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng,
30(04).2018 1 30-12-18
3 23(02).2017 1 30-06-17
4
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng,
19(02).2016 8 30-06-16
5
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng,
14(01) - 2015 1 31-03-15
6 3(02) - 2012 8 15-08-12