Thông tin nhà khoa học

.TS. Tôn Thất Tú Họ tên TS. Tôn Thất Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Không
Điện thoại Chưa cập nhật
Email tthattu@gmail.com
Quê quán Thừa Thiên Huế
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 15 30-12-19
2 3(02) - 2012 8 15-08-12