Thông tin nhà khoa học

GVC.TS. Phạm Quý Mười Họ tên GVC.TS. Phạm Quý Mười
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng KH & HTQT
Điện thoại 0904169124
Email pqmuoi@ued.udn.vn
Quê quán Quảng Trung-Quảng Trạch-Quảng Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 33(02).2019 7 30-06-19
2 31(05).2018 30-12-18
3 26(05).2017 74 30-12-17
4 24(03).2017 19 30-09-17
5 20(03).2016 28 30-09-16