Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Họ tên ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên - Trưởng Phòng TCHC
Điện thoại 0989434079
Email ntmngoc@ued.udn.vn
Quê quán Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 95 30-12-18
2 27(01).2018 85 30-03-18