Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Quý Tuấn Họ tên TS. Nguyễn Quý Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng bộ môn
Điện thoại 09 8885 7870
Email nqtuan@ued.udn.vn; quytuangt@gmail.com
Quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 17 30-09-18
2 19(02).2016 47 30-06-16