Thông tin nhà khoa học

.TS. Dụng Văn Lữ Họ tên TS. Dụng Văn Lữ
Giới tính Nam
Chức vụ GV
Điện thoại Chưa cập nhật
Email dvlu@ued.udn.vn; dvanlu@gmail.com
Quê quán TT Huế
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 7 30-03-20
2
Tác giả: TS. Dụng Văn Lữ,
26(05).2017 23 30-12-17