Thông tin nhà khoa học

.ThS. Ông Văn Tuyên Họ tên ThS. Ông Văn Tuyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại 0935777517
Email tuyenvan612dn@gmail.com
Quê quán Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Ông Văn Tuyên,
37(01).2020 12 30-03-20
2 26(05).2017 29 30-12-17
3
Tác giả: Ông Văn Tuyên,
24(03).2017 44 30-09-17
4
Tác giả: Ông Văn Tuyên,
23(02).2017 16 30-06-17
5
Tác giả: Ông Văn Tuyên,
22(01).2017 31 31-03-17