Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Xuân Hoài Họ tên ThS. Nguyễn Thị Xuân Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0919323681
Email xuanhoai.ph@gmail.com
Quê quán Duy Xuyên - Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 17 30-09-18
2 20(03).2016 13 30-09-16