Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Họ tên PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Khoa Vật lý-Trường ĐHSP-ĐHĐN
Điện thoại 0983633596
Email nguyenvanhieudn@gmail.com
Quê quán Hà Tĩnh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 8 30-12-18
2 26(05).2017 10 30-12-17
3 18(01).2016 1 30-03-16
4 2(01) - 2012 20 15-03-12