Thông tin nhà khoa học

GS.TS. Đào Hùng Cường Họ tên GS.TS. Đào Hùng Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 3820390
Email cuongdh1949@gmail.com
Quê quán Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 31(05).2018 13 30-12-18
2 19(02).2016 29 30-06-16