Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Hường Họ tên ThS. Nguyễn Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch CĐ bộ phân
Điện thoại 0905888716
Email huongdhsp1968@gmail.com
Quê quán Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 15(02) - 2015 6 30-06-15
2 14(01) - 2015 7 31-03-15
3 3(02) - 2012 23 15-08-12