Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Bá Trung Họ tên TS. Nguyễn Bá Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905188257
Email trunghieu.osaka@gmail.com
Quê quán TP. Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 15(02) - 2015 10 30-06-15