Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Họ tên ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0986780786
Email nglananhspdn@yahoo.fr
Quê quán Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 9(04) - 2013 31-12-13