Thông tin nhà khoa học

.ThS. Lê Thị Tuyết Anh Họ tên ThS. Lê Thị Tuyết Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Kỹ sư
Điện thoại 01664194381
Email lttanh@dce.udn.vn; tuyetanhhao@gmail.com
Quê quán Thanh Hóa
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 21(04).2016 1 30-12-16
2 19(02).2016 1 30-06-16