Thông tin nhà khoa học

.TS. Võ Thắng Nguyên Họ tên TS. Võ Thắng Nguyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng Viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email vtnguyen@ued.udn.vn
Quê quán Quảng Nam Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 1 30-12-19
2 31(05).2018 7 30-12-18