Thông tin nhà khoa học

.ThS. Mai Văn Bảy Họ tên ThS. Mai Văn Bảy
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0935757371
Email maivanbay@gmail.com
Quê quán Bình Phục - Thăng Bình - Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 1 30-12-19