Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Võ Văn Minh Họ tên PGS.TS. Võ Văn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Điện thoại 0905234706
Email vominhdn@gmail.com
Quê quán Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 18 30-03-19
2 30(04).2018 20 30-12-18
3 26(05).2017 74 30-12-17
4 17B(04) - 2015 103 30-12-15
5 9(04) - 2013 31-12-13
6 5(04) - 2012 20 15-12-12
7 4(03)- 2012 44 15-09-12
8 3(02) - 2012 38 15-08-12
9 1(1) - 2011 29 15-11-11