Thông tin nhà khoa học

.ThS. Võ Châu Tuấn Họ tên ThS. Võ Châu Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ trưởng Khoa
Điện thoại 0905205409
Email vochautuan@gmail.com
Quê quán Tam Giang, Tx Tam Kỳ, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 9 30-12-19
2 19(02).2016 35 30-06-16
3 3(02) - 2012 46 15-08-12