Thông tin nhà khoa học

.ThS. Đoàn Thanh Phương Họ tên ThS. Đoàn Thanh Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0511.823656
Email dtphuong@dce.udn.vn
Quê quán Hòa Phát, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 20(03).2016 36 30-09-16
2 19(02).2016 112 30-06-16