Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trần Ngọc Sơn Họ tên ThS. Trần Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ UVBTV Công đoàn Trường ĐHSP
Điện thoại 0973065083
Email tranngocsondhsp@gmail.com; tnson@ued.udn.vn
Quê quán Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 20 30-12-18
2 17B(04) - 2015 103 30-12-15