Thông tin nhà khoa học

.ThS. Lê Thị Mai Họ tên ThS. Lê Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ cán bộ thí nghiệm
Điện thoại 0914296157
Email mailedn610@gmail.com
Quê quán Thiệu Giao - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 18 30-03-19
2 30(04).2018 89 30-12-18
3
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai,
2(01) - 2012 58 15-03-12