Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Lưu Trang Họ tên PGS.TS. Lưu Trang
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Điện thoại 0914009921
Email mr.luutrang@gmail.com
Quê quán Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 35(04).2019 62 29-12-19
2 34(03).2019 64 30-09-19
3 24(03).2017 99 30-09-17
4
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang,
8(03) - 2013 93 15-10-13
5 5(04) - 2012 83 15-12-12
6 2(01) - 2012 78 15-03-12
7 1(1) - 2011 134 15-11-11