Thông tin nhà khoa học

.ThS. Kiều Thị Kính Họ tên ThS. Kiều Thị Kính
Giới tính Nữ
Chức vụ giảng viên
Điện thoại 0935010355
Email kieukinh@gmail.com
Quê quán c
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 31(05).2018 56 30-12-18
2 26(05).2017 74 30-12-17
3 5(04) - 2012 20 15-12-12