Thông tin nhà khoa học

.CN. Đàm Minh Anh Họ tên Đàm Minh Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email minhanhcsm@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 9 30-12-19
2
Tác giả: Đàm Minh Anh,
2(01) - 2012 27 15-03-12