Thông tin nhà khoa học

.TS. Lê Thị Thu Hiền Họ tên TS. Lê Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Không
Điện thoại 0834333599
Email lethuhiendn@gmail.com
Quê quán Hà Tây
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 33 30-09-19
2 33(02).2019 29 30-06-19
3 32(01).2019 45 30-03-19
4 27(01).2018 20 30-03-18
5 16(03) - 2015 32 25-09-15
6 13(04) - 2014 51 20-12-14
7 9(04) - 2013 31-12-13
8 8(03) - 2013 43 15-10-13
9 1(1) - 2011 66 15-11-11