Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Duy Phương Họ tên ThS. Nguyễn Duy Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0942017977
Email phuongduyls@gmail.com
Quê quán Bình Định
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 33 30-03-19
2 28(02).2018 68 30-06-18
3 26(05).2017 40 30-12-17
4 23(02).2017 63 30-06-17
5 16(03) - 2015 64 25-09-15
6 14(01) - 2015 56 31-03-15
7 10(01) - 2014 53 15-04-14
8 2(01) - 2012 78 15-03-12