Thông tin nhà khoa học

.ThS. Ngô Thị Hường Họ tên ThS. Ngô Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Không
Điện thoại 0973220505
Email huongqn.sp@gmail.com
Quê quán Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 33 30-12-19
2
Tác giả: Ngô Thị Hường,
14(01) - 2015 45 31-03-15
3 10(01) - 2014 40 15-04-14