Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trần Đức Mạnh Họ tên ThS. Trần Đức Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0965751749
Email ducmanhdng@gmail.com
Quê quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 31(05).2018 7 30-12-18