Thông tin nhà khoa học

.ThS. Đỗ Vĩnh Trúc Họ tên ThS. Đỗ Vĩnh Trúc
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên DH
Điện thoại 0919067281
Email dvtruc@hcmiu.edu.vn; dvtruc@gmail.com
Quê quán Binh Dinh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Đỗ Vĩnh Trúc,
14(01) - 2015 15 31-03-15
2
Tác giả: ThS. Đỗ Vĩnh Trúc,
13(04) - 2014 113 20-12-14