Thông tin nhà khoa học

.ThS. Lê Văn  Hoàng Họ tên ThS. Lê Văn Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email annguyenht@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 11(02) - 2014 94 20-06-14