Thông tin nhà khoa học

GVC.TS. Hoàng Nam Hải Họ tên GVC.TS. Hoàng Nam Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Khoa
Điện thoại 0983171461
Email haihn.spdn@yahoo.com
Quê quán Quảng Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 18(01).2016 120 30-03-16
2 14(01) - 2015 87 31-03-15