Thông tin nhà khoa học

.CN. Lê Thị Minh Phương Họ tên Lê Thị Minh Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0978819065
Email minhphuongsp2014@gmail.com
Quê quán Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 21(04).2016 99 30-12-16