Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Hoàng Hải Họ tên TS. Nguyễn Hoàng Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Ban Thanh tra
Điện thoại 0914085396
Email hainh@ac.udn.vn
Quê quán Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 18(01).2016 120 30-03-16